HOŞGELDİNİZ

Dünya nüfusunun hızla artması, sanayi faaliyetleri ve bunlara bağlı oluşan çevre sorunlarının çözümü ve çevre kirliliğinin kontrolünün sağlanması giderek daha önemli hale gelmektedir. Çevre Koruma ve Kontrol programı çevre kirliliğinin azaltılması, çevre sorunlarının çözümü, doğal zenginliklerin ve kaynakların korunması ile sürdürülebilir bir çevrenin sağlanması alanlarında teorik ve pratik becerileri gelişmiş uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Çevre Koruma ve Kontrol programından mezun olanlar Çevre Teknikeri unvanı alırlar. Çevre Teknikeri alanındaki karmaşık problemleri belirler, analiz eder ve çözüm seçenekleri üretir bu kapsamda uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde sistem, sistem bileşeni veya süreci tasarlar. Çevre kirliliğinin önlenmesi, kontrolü ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir. Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev alır, bu gruplar içerisinde kendi sorumluluğunu belirler. Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik kavramlarına vakıftır. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. Proje yönetimi, tesis işletimi konularında gerekli donanıma risk, güvenlik ve mevzuat sahiptir.
iframe width460 height315 srchttps://www.youtube.com/embed/AWZWCgfkH6s frameborder0 allowaccelerometer autoplay encrypted-media gyroscope picture-in-picture allowfullscreen/iframe

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )