Tanıtım

Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü’nün misyonu, verdiği eğitim ile;

  • çevre problemleri ve gerekleri ile ilgili analiz, değerlendirme ve tasarım yapabilen,
  • bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve onları geliştirebilen,
  • çevre sistemlerini uygulayabilen, işletebilen ve yönetebilen,
  • ulusal ve uluslararası seviyede sorumluluk alabilen,
  • ülke yararına ve gelişimine katkıda bulunabilecek,
  • etkin iletişim kurabilen,
  • yaratıcı ve kendine güvenen,
  • mesleki ve etik sorumluluk taşıyan ve
  • kendini sürekli geliştiren

çevre teknikerleri yetiştirmektir.